Nur Hani Zulkifli Abai

Universiti Utara Malaysia

 

Article(s):
  1. Vol. 9 (2019) No. 1
    Integrating Business Intelligence and Analytics in Managing Public Sector Performance: An Empirical Study
    Nur Hani Zulkifli Abai, Jamaiah Yahaya, Aziz Deraman, Abdul Razak Hamdan, Zulkefli Mansor, Yusmadi Yah Jusoh