Vu Thi Thu Trang

Vietnam Maritime University, 484 Lach Tray Str., Haiphong City, Vietnam

 

Article(s):
  1. Vol. 12 (2022) No. 2
    Magnesium Reduction from Thanhhoa Dolomite by Ferrosilicon and Ferro-Silicocalcium as Reducing Agent
    Vu Viet Quyen, Vu Thi Thu Trang, Le Thi Huong Giang, Tran Duc Huy, Duong Ngoc Binh