Mohd Faizal Mat Tahir

Department of Mechanical and Materials Engineering, Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Article(s):
  1. Vol. 1 (2011) No. 5
    Studies on Flame Retardants on Malaysian Coir Fiber
    Elwaleed Awad Khidir, Mohd Jailani Mohd Nor, Rozli Zulkifli, Mohd Faizal Mat Tahir, Zulkarnain Ali Leman