Ng Kang Ning

Department of Software Engineering, Faculty of Computing, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia

 

Article(s):
  1. Vol. 7 (2017) No. 4-2
    Analysis of Multi-Stakeholder Requirements Using Requirement Interaction Matrix
    Rohayanti Hassan, Shahreen Kasim, Ng Kang Ning, Rohaizan Ramlan, Mohd Aizi Salamat, Rd Rohmat Saedudin