Husna Inani Abdul Jabar

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.

 

Article(s):
  1. Vol. 9 (2019) No. 6
    Cloud Based Performance Data Analysis and Monitoring System for Express Bus in Malaysia
    Rosilah Hassan, Husna Inani Abdul Jabar, Mohammad Khatim Hasan, Meng Chun Lam, Wan Mohd Hirwani Wan Hussain