Keiko Fujita

Department of Environmental Sciences, Prefectural University of Hiroshima, 562 Nanatsuka, Shoubara, Hiroshima, 727-0023, Japan

 

Article(s):
  1. Vol. 6 (2016) No. 3
    Breadand Effervescent Beverage Productions with Local Microbes for the Local Revitalization
    Manami Watanabe, Natsuki Uchida, Keiko Fujita, Tomoyuki Yoshino, Toshifumi Sakaguchi