Galiya Imankulova

Department of Technology of Food and Processing Industries, Non-profit joint-stock company “Shakarim University of Semey”, Semey, 071412, Kazakhstan

 

Article(s):
  1. Vol. 11 (2021) No. 3
    Acetylcholinesterase Immobilized on Glass Rod for Organophosphorus Pesticides Detection: Application on Milk Analysis
    Asiya Utegenova, Zhainagul Kakimova, Alexey Klivenko, Zarina Kapshakbayeva, Galiya Imankulova, Gulmira Naurzbaeva, Gulnara Tulkebayeva, Gulmira Mirasheva